Sposoby zakażenia się boreliozą

Wg wielu publikacji głównie zdaniem ILADS, poza ukłuciem kleszcza, możliwe są jeszcze następujące drogi zakażenia:

– seksualna

– wrodzona czyli z matki na poczęte dziecko

– drogą transfuzji

– poprzez karmienie piersią

Naukowcy nie są jednak zgodni, czy są to pewne drogi szerzenia się boreliozy. I tak np. krętki boreliozy znajdowano w spermie czy pępowinie. Wg ILADS nalezy przebadać czy to partnera seksualnego czy dziecko poczete i narodzone z chorej na boreliozę matki.

 

Zapobieganie zakażeniu

Próby stworzenia szczepionki przeciwko boreliozie nie powiodły się. Opracowano co prawda szczepionkę, ale powodowała ona rozwój czynnej boreliozy.

 

Co robić po ukąszeniu przez kleszcza?

Chwycić natychmiast kleszcza za główkę i go wyciągnąć. Są specjalne urządzenia dostępne np. w aptekach do tego celu. Jest to możliwe jednakże jedynie w sytuacji, gdy ukąsi nas kleszcz w postaci dojrzałej. Jeśli ukąsi nas larwa czy nimfa, jest to często niemożliwe.

Są urządzenia przyssawkowe, które niejako wysysają kleszcza ze skóry. Warto stosować środki odstraszające kleszcze np. OFF i inne. Nie poleca się smarowanie kleszcza tłuszczem. Owszem, kleszcz oddycha odwłokiem i po posmarowaniu go tłuszczem nie może oddychać i odpada, ale wtedy reaguje gwałtownie i potrafi zwymiotować zassaną krew zakażając człowieka.

Wg najnowszych wytycznych grupy ILADS i dra Burrascano każda osoba pokąsana przez kleszcza, który w skórze przebywał dłużej niż 10 godziny i to w rejonie endemicznym, powinna otrzymać profilaktycznie antybiotyk-pełną 4-6 tygodniową kurację!. A według badań PZH w Warszawie ponad 80% terytorium Polski to rejon endemiczny dla kleszczy roznoszących boreliozę.