Borelioza seronegatywna

Borelioza seronegatywna (bez przeciwciał)

Przeciwciała pojawiają się z pewnym opóźnieniem od momentu pokąsania przez zarażonego kleszcza. Warto robić testu Elisa czy Western-blot nie wcześniej niż 6 tygodni od momentu kontaktu z zakażonym kleszczem; Najlpeiej zrobić od razu najczulsze testy z krwi tj LTTborelioza lub Elispot borelioza

– we krwi czy płynie mózgowo-rdzeniowym mogą być same kompleksy krętek boreliozy-przeciwciała. Natomiast test Elisa czy Western-blot wychodzi dodatnio tylko wtedy, kiedy w badanym materiale są same, wolne przeciwciała – testy te nie wykrywają kompleksów. Są badania pokazujące, że np. w płynie mózgowo-rdzeniowym aż w 30-40% w neuroboreliozie występują tylko kompleksy immunologiczne!;

– krętek boreliozy może być w formie typowej bakterii (tzn. każda bakteria otoczona jest ścianą komórkową) – jeśli w takiej formie, która wg. niektórych jest uważana za formę inwazyjną, zostanie pochłonięty przez makrofag, wtedy powstaną wolne przeciwciała. Jednak w niekorzystnych warunkach krętek boreliozy z typowej formy inwazyjnej bakterii ze ścianą komórkową przemienia się w formę prowirusa (bez ściany komórkowej-a wirusy tym różnią się od bakterii, że m.in. nie mają ściany komórkowej), o zwolnionym metabolizmie, „uśpiony” czyli nieinwazyjną, zwaną także niekiedy formą L. Taka forma Lszybko otacza się otoczką – pęcherzykiem, z ang. bleps, zaś krętki w formie prowirusa w otoczce-pęcherzyku szybko łączą się, zlewając się owymi pęcherzykami, tworząc cysty.

Do cysty nie penetrują makrofagi – czyli nasz układ immunologiczny może nie rozpoznać zakażenia krętkami w formie nieinwazyjnej czyli „uśpionego” prowirusa w cystach. Wiele jest obserwacji lekarzy ILADS, że im dłużej trwa nierozpoznana borelioza, tym częściej jest seronegatywna czyli bez przeciwciał, bo krętki są „uśpione” w cystach;

– zdarza się, że krętek w formie L nie wytworzy pęcherzyka i cysty, ale zostaje w takiej formie pochłonięty przez makrofag. Makrofag wtedy uważa, że jest zakażenie bakterią i powoduje powstanie pobudzonych limfocytów B które produkują przeciwciała oraz powstanie pobudzonych limfocytow T.. Pobudzone limfocyty B i T  wykrywa test zwany LTT borelioza oraz Elispot borelioza. Ponieważ przeciwciała często łączą się wszystkie z krętkiem Borrelia tworząc kompleksy immunologiczne(kompleks immunologiczny to nic innego jak połączenie przeciwciał z antygenami krętka boreliozy), stąd b często Elisa i Western-Blot wychodzą ujemnie, bo testy te wykrywają tylko wolne, nie połączone z bakterią, przeciwciała-nie wykrywają te testy kompleksów immunologicznych. LTT borelioza czy Elispot borelioza wychodzi dodatnio nawet wtedy, kiedy są same kompleksy immunologiczne. Inny test o nazwie KKT wykrywa kompleksy immunologiczne. Także PCR moze wyjść dodatnio wtedy, kiedy są same kompleksy immunologiczne, ale dodatnie PCR z krwi wychodzi dodatnio b rzadko bo tylko 5-10% przypadkow;Najdokładniejsze testy diagnostyczny KKI, LTT borelioza czy Elispot borelioza maja wyskoka czulość, najczulszym testem z krwi w kierunku boreliozy jest Elispot borelioza/ czulość to ok 90-95%/

– przeciwciała produkują komórki zwane limfocytami B. Wykazano, że krętek boreliozy może niszczyć te komórki i dlatego może być borelioza bez przeciwciał czyli seronegatywna;

– przeciwciała nie powstaną, jeśli ktoś bierze leki immunosupresyjne najczęściej sterydy.