Lyme Detect Test Pakiet wczesna diagnostyka Boreliozy

Symbol badania: QUABOR www.alablaboratoria.pl
Nazwa badania: Pakiet wczesna diagnostyka Boreliozy

Do czego służy badanie?

Test Lyme Detect jest testem jakościowym opartym na trzech połączonych testach chemiluminescencyjnych (CLIA) do wczesnej diagnostyki boreliozy z Lyme wywoływanej przez Borrelia burgdorferi sensu lato (w tym szczepy B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii) u ludzi w połączeniu z wynikami klinicznymi.
Połączony wynik trzech testów ma na celu pomoc we wczesnej diagnostyce zakażenia Borrelia burgdorferi sensu lato u osób z objawami klinicznymi lub podejrzeniem ukąszenia przez kleszcza.
Interpretacja wyników odbywa się za pomocą algorytmu łączącego następujące trzy testy zawarte w pakiecie:
–LIAISON® LymeDetect® IgG: pośredni test do jakościowego oznaczania swoistych przeciwciał IgG in vitro przeciwko Borrelia burgdorferi sensu lato (w tym przeciwko szczepom Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii)
–LIAISON® LymeDetect® IgM: pośredni test do jakościowego oznaczania swoistych przeciwciał IgM in vitro przeciwko Borrelia burgdorferi sensu lato (w tym przeciwko szczepom Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii)
–LIAISON® QuantiFERON® LymeDetect®: bezpośredni test do wykrywania IFN-γ wytwarzanego przez stymulowane komórki limfocytów T przez koktajle antygenów peptydowych związanych z zakażeniem Borrelia burgdorferi sensu lato.
Test równolegle wykrywa odpowiedź komórkową (interferon gamma produkowany przez swoiste limfocyty T) oraz humoralną (swoiste przeciwciała w klasach IgM i IgG wytwarzane przez limfocyty B) po kontakcie z bakterią Borrelia burgdorferi sensu lato (w tym szczepy B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii)
Końcowy wynik oparty jest na analizie trzech powyższych jakościowych wyników jednostkowych (interferon gamma, swoiste przeciwciała w klasach IgM i IgG) przez dedykowany algorytm.
Wartość diagnostyczna została udowodniona w wieloośrodkowym badaniu klinicznym. W porównaniu z aktualnie stosowanym dwuetapowym schematem diagnostycznym obejmującym badanie przeciwciał i test Western Blot (sTTT standard two tier testing) czułość testu Liaison Lyme Detect jest 1,5x wyższa,zwłaszczaw okresie pierwszych 3 tygodni od ukąszenia przez kleszcza lub wystąpieniu objawów.