Kategoria: artykuł

Microblot Array

Pojawiło się nowe badanie na boreliozę /wykonuje je p prof. Wielkoszyński/ o nazwie „Microblot Array” Jest to – w dużym uproszczeniu – udoskonalona wersja Western-Blot, identyfikuje 19 różnych p/ciał /a W-B ok. 9-10/ i ma inną technikę wykonania niż W-B.…

Borelioza leczenie

Od wielu lat leczę boreliozę metodą Ilads. Współpracuję z ILADS, organizacją od wielu lat zajmującą się leczeniem boreliozy oraz innych chorób odkleszczowych. Udzielam się na różnych forach specjalistycznych. Chorych przyjmuję w swoim gabinecie w Warszawie. Sam od wielu lat sam…

Kleszcz i choroby

Kleszcz i choroby przenoszone przez kleszcze Kleszcze przenoszą boreliozę, ale oprócz niej istnieje około 20 innych chorób, określanych jako koinfekcje albo współinfekcje; Ukłucie kleszcza jest bardzo często bezbolesne, gdyż wydziela on substancję znieczulającą skórę; Kleszcz w postaci dojrzałej ma kilka…

Objawy boreliozy

O różnorodnych objawach mogących towarzyszyć boreliozie można przeczytać np. na stronach internetowych Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę www.borelioza.org , w artykule doktora Burrascano (dyrektora ILADS; znany amerykański lekarz, który sam chorował na boreliozę i co kilka lat zbiera najnowsze doniesienia o…

Diagnostyka boreliozy

Nie ma 100% metody diagnostycznej boreliozy. W diagnostyce boreliozy stosuje się rozmaite testy diagnostyczne, które można podzielić na 2 grupy: określające odpowiedź naszego układu odpornościowego na zakażenie szukające bakterii wywołującej boreliozę lub jej specyficznych fragmentów czy materiału genetycznego   Badania…

Borelioza seronegatywna

Borelioza seronegatywna (bez przeciwciał) Przeciwciała pojawiają się z pewnym opóźnieniem od momentu pokąsania przez zarażonego kleszcza. Warto robić testu Elisa czy Western-blot nie wcześniej niż 6 tygodni od momentu kontaktu z zakażonym kleszczem; Najlpeiej zrobić od razu najczulsze testy z…

Western-Blot

Western-Blot  (test szukający swoistych przeciwciał) Bardzo podobnym do testu Elisa jest test zwany Western-Blot. Idea jego jest bardzo podobna do testu Elisa – szukamy w danym materiale przeciwciał. Ale do tego testu używamy pojedynczych fragmentów „zmielonego i rozkawałkowanego” krętka boreliozy.…

Test Elisa

Test Elisa (szuka globalnie przeciwciał) Najtańszym, ale i najbardziej zawodnym testem jest powszechnie stosowany test Elisa. W teście tym szukamy np. w surowicy krwi czy płynie mózgowo-rdzeniowym przeciwciał -ale, w przeciwieństwie do znacznie lepszego Western-Blot, identyfikujemy przeciwciała globalnie, czy w…