Test C6 Lyme

To test serologiczny. Charakteryzuje się wyższą niż Western-Blot czułością (może wyjść dodatnio, kiedy Western-Blot wychodzi ujemnie) i swoistością.

Test ten robi w Polsce jedynie dr med T. Wielkoszyński (www.wielkoszynski.webity.pl). Na jego stronach internetowych można przeczytać o badaniach naukowych o tym amerykańskim teście.