UWAGA!  Nowy dział w którym zamieszczam informacje  o placówkach wykonujących badania diagnostyczne

 

 

 

Mam reumatoidalne zapalenie stawów, SLA czy stwardnienie rozsiane i dodatni tylko PCR - jak to interpretować?

 

Jest iw Polsce i na świecie wiele osób, które mają ujemny test Elisa i Western-Blot, za to dodatni PCR w kierunku boreliozy i rozpoznane inne choroby. Są wśród naukowców rozważane następujące kwestie:

- borelioza współistnieje z inną chorobą

- borelioza jest podstępna i imituje wiele innych chorób

- PCR jest mało wiarygodny i pewnie w takich przypadkach fałszywie dodatni(tak uważa Amerykańskie Towarzystwo ds. Chorób Zakaźnych, którego wytyczne diagnostyki i leczenia boreliozy obowiązują w Polsce).

Jest coraz więcej doniesień lekarzy z ILADS, którzy u takich osób wdrażają antybiotykoterapię boreliozy i uzyskują nawet całkowite ustąpienie objawów! (taki przypadek jest np. opisany w „Olivi” z lipca 2008 r. popularnym czasopiśmie) . Choć w stwardnieniu rozsianym czy np. reumatoidalnym zapaleniu stawów metodą PCR stwierdza się różne drobnoustroje, np. Chlamydię czy wirusa Ebstein-Bar, to -tak przypuszcza wielu naukowców-być może te jednostki chorobowe może wywołać wiele różnych drobnoustrojów i jeśli zastosuje się odpowiednie leczenie(na bakterię antybiotyki, na wirusa np. w stwardnieniu rozsianym interferon) to można uzyskać znaczącą poprawę, a niekiedy nawet całkowite wyleczenie. Są w Polsce takie osoby, które np. były leczone na stwardnienie rozsiane, a u których w PZH w Warszawie wyhodowano krętki boreliozy i po wdrożeniu antybiotykoterapii takiej jak w boreliozie zostały wyleczone(przypadki takie dokumentuje stowarzyszenie chorych na boreliozę-www.borelioza.org)

 

Moja rada

Jeśli ktoś ma wątpliwości co do wiarygodności PCR - wtedy najlepiej wziąć testową antybiotykoterapię  przez 4 tygodnie i w jej trakcie po ok 3 tygodniach zrobić badanie antygenów krętkowych w moczu. Drugi sposób - można zrobić test LTT lub /Elispot/borelioza,ale nie wolno wtedy brać antybiotyków, sterydów i leków p/bólowych/p zapalnych przez minimum 30-40 dni!

 


Mam  ujemny PCR a dodatni lub wątpliwy test Elisa czy Western-Blot lub dodatni LTT/Elispot borelioza

 

Tak się zdarza bardzo często! PCR dodatni z krwi świadczy o tym, że akurat we krwi jest bakteria. Ale to zdarza się bardzo rzadko, bowiem bakteria wywołująca boreliozę wstrzyknięta przez kleszcza szybko z krwi dostaje się do tkanek czy narządów np. stawów czy mózgu. Jeśli krętek boreliozy jest w tkankach czy narządach, to PCR wyjdzie ujemny, ale za to mogą wyjść dodatnio testy Elisa czy Western-Blot, KKI czy LTT/Elispot/borelioza, bowiem testy te informują o tym, że obecność krętka boreliozy w naszym organizmie rozpoznał nasz układ odpornościowy. To samo dotyczy np. płynu mózgowo-rdzeniowego-PCR może wyjść ujemny, bo krętek boreliozy może być schowany w mózgu, za to dodatnio mogą wyjść testy Elisa czy Western-Blot

 


 

Kobieta w ciąży z możliwą boreliozą

Należy rozgraniczyć 3 problemy:

1.   kobietę w ciąży ugryzł zakażony kleszcz i ma rumień

2.   kobietę w ciąży ugryzł kleszcz i nie ma rumienia

a/nie ma też jakichkolwiek innych objawów

b/'pojawiły się objawy wskazujące na możliwą wczesną boreliozę

3.   kobieta chorująca od dawna na niezdiagnozowaną boreliozę zaszła w ciążę

 

Co należy w poszczególnych sytuacjach robić:

 

adnotacja do pkt 1-ciąża i rumień wędrujących

Należy wziąć bezpieczne w ciąży antybiotyki-penicyliny np. amoksycylinę lub cefalosporyny np. cefuroksym. Wg ILADS taka terapia powinna trwać co najmniej 6 tygodni i-co bardzo ważne-rumień musi całkowicie zniknąć. W miejscu ukąszenia przez kleszcza po takiej antybiotykoterapii nie może być jakikolwiek ślad!

 

adnotacja do pkt 2a - nie ma jakichkolwiek objawów

Można odczekać 6 tygodni i zrobić Western-Blot. Jednak zdaniem ILADS w rejonie endemicznym lepiej podać profilaktycznie antybiotyk bezpieczny w ciąży przez 6 tygodni, czyli postępowanie jak w punkcie 1 jakby był rumień

 

adnotacja do punktu 2b-są objawy wskazujące na boreliozę wczesną rozsianą ale bez rumienia

Zdaniem ILADS w rejonie endemicznym jest coraz więcej zarażonych boreliozą kleszczy i lepiej podać antybiotyk bezpieczny w ciąży do narodzin dziecka! Nawet przy ujemnych testach diagnostycznych, które są bardzo zawodne. Można-w celu potwierdzenia boreliozy-odczekać 6 tygodni od momentu ukąszenia kleszcza i zrobić Western-Blot i PCR. Po narodzinach dziecka nie wolno karmić piersia-trzeba zrobić badania na koinfekcje i doleczyć boreliozę stosując antybiotyk bakteriobójczy+antybiotyk na rozpad cyst.

 

adnotacja do pkt 3

Taka kobieta powinna przez całą ciążę brać antybiotyk bezpieczny w ciąży, a po narodzinach dziecka zrobić badania na koinfekcje i leczyć boreliozę terapią skojarzoną antybiotyk bakteriobójczy + antybiotyk na rozpad cyst wg ogólnych zasad leczenia boreliozy-wtedy kobieta nie może karmić piersią!

 


 

Sposoby zakażenia się boreliozą

 

 Wg wielu publikacji głównie zdaniem ILADS, poza ukłuciem kleszcza, możliwe są jeszcze następujące drogi zakażenia:

- seksualna

- wrodzona czyli z matki na poczęte dziecko poprzez łożysko

- drogą transfuzji

- poprzez karmienie piersią

 

Naukowcy nie są jednak zgodni, czy są to pewne drogi szerzenia się boreliozy. I tak np. krętki boreliozy znajdowano w spermie czy pępowinie. Wg ILADS nalezy przebadać czy to partnera seksualnego czy dziecko poczete i narodzone z chorej na boreliozę matki.

 

Zapobieganie zakażeniu

Próby stworzenia szczepionki przeciwko boreliozie nie powiodły się. Opracowano co prawda szczepionkę, ale powodowała ona rozwój czynnej boreliozy.

 

Co robić po ukąszeniu przez kleszcza?

Chwycić natychmiast kleszcza za główkę i go wyciągnąć. Są specjalne urządzenia dostępne np. w aptekach do tego celu. Jest to możliwe jednakże jedynie w sytuacji, gdy ukąsi nas kleszcz w postaci dojrzałej. Jeśli ukąsi nas larwa czy nimfa, jest to często niemożliwe.

 

 Są urządzenia przyssawkowe, które niejako wysysają kleszcza ze skóry. Warto stosować środki odstraszające kleszcze np. OFF i inne. Nie poleca się smarowanie kleszcza tłuszczem. Owszem, kleszcz oddycha odwłokiem i po posmarowaniu go tłuszczem nie może oddychać i odpada, ale wtedy reaguje gwałtownie i potrafi zwymiotować zassaną krew zakażając człowieka.

Wg najnowszych wytycznych grupy ILADS i dra Burrascano każda osoba pokąsana przez kleszcza, który w skórze przebywał dłużej niż 8-10 godziny i to w rejonie endemicznym, powinna otrzymać profilaktycznie antybiotyk-pełną 4-6 tygodniową kurację!. A według badań PZH w Warszawie ponad 80% terytorium Polski to rejon endemiczny dla kleszczy roznoszących boreliozę.Na pewno trzeba wg ILADS poidac antybiotyk, jak znajdziemy na skorze opitego kleszcza, lub jak podczas usuwania kleszcza dojdzie do jego zgniecienia i rozerwania!

 


 

Badania pomocne w monitorowaniu leczenia boreliozy

 

  1. LTT borelioza lub Elispot borelioza - wynik musi stać się ujemny
  2. UWAGA-interpretacja LTT borelioza jest zawarta w komentarzu na badaniu. Elispot borelioza jest ujemny przy wartosciach "0" i "1"
  3. muszą być ujemne antygeny krętkowe w moczu
  4. w kontrolnym teście Western-Blot czy KKI, wykonanym po co najmniej 12  miesiącach od zakończenia leczenia, nie powinno być przeciwciał w klasie IgM (przeciwciała w klasie IgG mogą być dodatnie do końca życia).


 

Więcej artykułów…

  1. Co warto przeczytać?