UWAGA!  Nowy dział w którym zamieszczam informacje  o placówkach wykonujących badania diagnostyczne

 

 

 

Borelioza seronegatywna (bez przeciwciał)

Przeciwciała pojawiają się z pewnym opóźnieniem od momentu pokąsania przez zarażonego kleszcza. Warto robić testu Elisa czy Western-blot nie wcześniej niż 6 tygodni od momentu kontaktu z zakażonym kleszczem;

- we krwi czy płynie mózgowo-rdzeniowym mogą być same kompleksy krętek boreliozy-przeciwciała. Natomiast test Elisa czy Western-blot wychodzi dodatnio tylko wtedy, kiedy w badanym materiale są same, wolne przeciwciała - testy te nie wykrywają kompleksów. Są badania pokazujące, że np. w płynie mózgowo-rdzeniowym aż w 30-40% w neuroboreliozie występują tylko kompleksy immunologiczne!;

- krętek boreliozy może być w formie typowej bakterii (tzn. każda bakteria otoczona jest ścianą komórkową) - jeśli w takiej formie, która wg. niektórych jest uważana za formę inwazyjną, zostanie pochłonięty przez makrofag, wtedy powstaną wolne przeciwciała. Jednak w niekorzystnych warunkach krętek boreliozy z typowej formy inwazyjnej bakterii ze ścianą komórkową przemienia się w formę prowirusa (bez ściany komórkowej-a wirusy tym różnią się od bakterii, że m.in. nie mają ściany komórkowej), o zwolnionym metabolizmie, „uśpiony” czyli nieinwazyjną, zwaną także niekiedy formą L. Taka forma Lszybko otacza się otoczką - pęcherzykiem, z ang. bleps, zaś krętki w formie prowirusa w otoczce-pęcherzyku szybko łączą się, zlewając się owymi pęcherzykami, tworząc cysty.

Do cysty nie penetrują makrofagi - czyli nasz układ immunologiczny może nie rozpoznać zakażenia krętkami w formie nieinwazyjnej czyli „uśpionego” prowirusa w cystach. Wiele jest obserwacji lekarzy ILADS, że im dłużej trwa nierozpoznana borelioza, tym częściej jest seronegatywna czyli bez przeciwciał, bo krętki są „uśpione” w cystach;

- zdarza się, że krętek w formie L nie wytworzy pęcherzyka i cysty, ale zostaje w takiej formie pochłonięty przez makrofag. Makrofag wtedy uważa, że jest zakażenie  bakterią i powoduje powstanie pobudzonych limfocytów B które produkują przeciwciała.. Pobudzone limfocyty B produkujace przeciwciała  skierowane na krętka boreliozy  wykrywa test zwany LTT borelioza. Ponieważ przeciwciała często łączą się wszystkie z krętkiem Borrelia tworząc kompleksy immunologiczne(kompleks immunologiczny to nic innego jak połączenie przeciwciał z antygenami krętka boreliozy), stąd b często Elisa i Western-Blot wychodzą ujemnie, bo testy te wykrywają tylko wolne, nie połączone z bakterią, przeciwciała-nie wykrywają te testy kompleksów immunologicznych. LTT borelioza wychodzi dodatnio nawet wtedy, kiedy są same kompleksy immunologiczne.  Inny  test o nazwie KKT wykrywa kompleksy immunologiczne. Także PCR moze wyjść dodatnio wtedy, kiedy są same kompleksy immunologiczne;

- przeciwciała produkują komórki zwane limfocytami B. Wykazano, że krętek boreliozy może niszczyć te komórki i dlatego może być borelioza bez przeciwciał czyli seronegatywna;

- przeciwciała nie powstaną, jeśli ktoś bierze leki immunosupresyjne najczęściej sterydy.

 


 

 

Western-Blot  (test szukający swoistych przeciwciał)

 

Bardzo podobnym do testu Elisa jest test zwany Western-Blot. Idea jego jest bardzo podobna do testu Elisa - szukamy w danym materiale przeciwciał. Ale do tego testu używamy pojedynczych fragmentów "zmielonego i rozkawałkowanego" krętka boreliozy. Fragmenty te mają oznaczenie np. p41, OspC, Vise i inne i są często określane jako prążki. Jeśli utworzą się kompleksy fragment krętka boreliozy - przeciwciało, wynik zapisuje się jako dodatni w danym prążku - fragmencie. Dąży się do tego, by używać jak najbardziej swoistych fragmentów - w praktyce nie jest możliwe zastosowanie takiego fragmentu krętka boreliozy, który występuję tylko u niego! I tak, np. fragment p41 występuje u krętka boreliozy i w zakażeniu bakterią Helicobacter pylorii wywołujacej chorobę wrzodową. I tu pojawia się problem interpretacji testu Western-Blot.

Test Western-Blot wychodzi dodatnio w 50-80% i jest testem dość swoistym - powinien być wykonywany w pierwszej kolejności, zawsze w obu klasach. Najlepiej jednak zrobić badania KKI lub LTT bo sa dokładniejsze /czułe w ponad 90%/

 

Interpretacja testu Western-Blot wg ILADS:

  Wynik testu Western-Blot może być różnie interpretowany. Jeśli  otrzymamy wynik Western-Blot dodatni w jednym prążku np. p41, to najczęściej spotkamy się z opisem: wynik ujemny lub graniczny. Bo prążek p41 to fragment występujący nie tylko u krętka boreliozy, ale i u kilku innych bakterii np. Helicobacter pylorii. W  praktyce nie odkrytotakiego fragmentu krętka boreliozy, który występowałby tylko u niego czyli byłby w 100% swoisty. Co więcej liczne badania pokazują, że im bardziej swoisty prążek, tym wychodzi rzadziej w teście Western-Blot. ILADS stoi na stanowisku, że nie można interpretować testu Western-blot bez odniesienia do objawów klinicznych! Jeśli ktoś ma dodatni tylko prążek p41i objawy wskazujące na chorobę wrzodową-należy z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać chorobę wrzodową, natomiast przy rozsianych, wielonarządowych i napadowych objawach podejrzewać z dużym prawdopodobieństwem boreliozę. To tak samo, jakby zrobić poziom cukru we krwi i otrzymać wynik 160mg% - jeśli pomiar wykonywany był na czczo, rozpoznaje się cukrzycę, a ten sam wynik uznaje się za prawidłowy, jeśli pomiar był wykonany po posiłku. Western-Blot podobnie jak test Elisa nie wykryje boreliozy bez przeciwciał czyli seronegatywnej. Aby wykluczyć boreliozę, test ten powinien być wykonywany co najmniej 5-o krotnie, przed jak i w trakcie testowej antybiotykoterapii. Zdarza się, że początkowy ujemny test Western-Blot staje się dodatni po włączeniu antybiotykoterapii, w tym koniecznie na rozpad cyst!

 

Krótkie podsumowanie testu Western-Blot:

1.  w badanym materiale, surowicy czy płynie mózgowo-rdzeniowym, są poszukiwane  przeciwciała przeciwko - krętkowe;

2.  używamy w miarę  swoistych  fragmentów krętków(by wyeliminować reakcje krzyżowe);

3.  dodatni wynik testu świadczy o czynnej boreliozie, choć zdania są podzielone czy i w klasie IgG;

4.w badanej próbce krwi może się zdarzyć, że akurat nie ma oznaczalnychtestem W-B przeciwciał – warto więc badanie W-B powtarzać kilkukrotnie i stosować droższe testy zawierające dużo swoistych, znakowanych prążków. Lepiej go wykonać w placówkach naukowych, choć drożej! Test Western-Blot powinno się wykonywać przed jak i - w przypadku negatywnego wyniku - w trakcie już rozpoczętej antybiotykoterapii i to co najmniej 5-o krotnie!;

5.  zawsze należy wykonywać Western-Blot w obu klasach;

6.  Interpretacja testu Western-Blot zawsze powinna być odniesiona do objawów klinicznych wg ILADS!;

7.  test Western-Blot nie wykrywa, podobnie jak test Elisa, seronegatywnej czyli bez przeciwciał postaci boreliozy!

8. Dokładniejsze-bardziej czule-testy diagnostyczne to KKI i LTTborelioza!

 


 

Test KKI

 

wykrywanie kompleksów immunologicznych

W surowicy czy płynie mózgowo-rdzeniowym  aż w 40% przypadków obserwuje się  same kompleksy immunologiczne - wtedy Elisa i Western-Blot zawsze wychodzą ujemne!. Wówczas  można wykonać test o nazwie KKI. Idea tego testu jest prosta. Do surowicy czy płynu mózgowo-rdzeniowego dodajemy trucizny, które z połączeń przeciwciala-kretek boreliozy (takie połączenie nazywa się właśnie kompleksem immunologicznym) trawią kretka boreliozy, a nie wpływają w ogóle na same przeciwciała.

Wtedy kompleksy immunologiczne zostają niejako rozbite, a trucizny trawią bakterię. Czyli - po podaniu trucizn i strawieniu bakterii - zostają uwolnione "wolne"(powstałe z rozbitych kompleksów immunologicznych") przeciwciała w badanej surowicy czy płynie mózgowo-rdzeniowym: wtedy w drugim etapie robimy zwyczajny test Elisa czy Western-Blot.

 

  Gdzie można wykonać badania?

 

KKI wykonuje w Polsce tylko:

1/ p prof dr hab  med T Wielkoszynski (www.wielkoszynski.webity.pl),

2/ p prof Ząbek,były  kierownik Zakładu Mikrobiologii i Serologii Instytutu Reumatologii w Warszawie ul Spartańska 1,współpracuje z Praskim Centrum Medycznym ul Brzeska 12, tel kom 604 126 455

3/ Centrum Badań DNA w Poznaniu (www.cbdna.pl) - tylko w klasie IgM

UWAGA-test KKI, Western-Blot Elisa nie służą do monitorowania skuteczności leczenia

 

 

 Test Elisa (szuka globalnie przeciwciał)

 

Najtańszym, ale i najbardziej zawodnym testem jest powszechnie stosowany test Elisa.

W teście tym szukamy np. w surowicy krwi czy płynie mózgowo-rdzeniowym przeciwciał -ale, w przeciwieństwie do znacznie lepszego Western-Blot, identyfikujemy przeciwciała globalnie, czy w ogóle są jakiekolwiek przeciwciała. Przeciwciała bowiem, poza tym że dzielą się na wczesne IgM i późne IgG, mają tzw swoistość. Krętek, każda inna bakteria, zbudowana jest z fragmentów jemu swoistych, tzn występujących wyłącznie u krętka boreliozy, jak i nieswoistych, występujących i u innych podobnych jemu  bakterii czy nawet-niekiedy-wirusów. Podobnie tak jak ludzie-wszyscy mamy np. palce(element nieswoisty) ale różnimy się liniami papilarnymi(element swoisty, wykorzystywany np. w kryminalistyce). Do testu Elisa używamy całego krętka boreliozy-jeśli w badanej surowicy krwi są jakiekolwiek przeciwciała,swoiste lub nieswoiste, to one łączą się z krętkiem boreliozy-takie połączenia  zwane kompleksami krętek boreliozy-przeciwciała są oznaczane i wynik jest dodatni.

Niestety jeśli 100 osób jest chorych na boreliozę, to test Elisa wychodzi dodatnio w ok max. 30-40%. Ponadto test Elisa wychodzi dodatnio przy szeregu innych zakażeniach, np. w kile - czyli daje wiele reakcji krzyżowych;

 

Wśród naukowców i lekarzy trwają dyskusje na temat możliwości występowania w organizmie chorego z czynną boreliozą wyłącznie przeciwciał IgG. W immunologii, czyli dyscyplinie zajmującej się funkcjonowaniem układu odpornościowego, jest przyjęte, że o czynnym zakażeniu świadczy wzrost zazwyczaj co najmniej 4-krotny miana przeciwciał klasy IgM –  to one w pierwszym rzędzie oplatają, otaczają „siecią” komórkę bakteryjną tak, że nie może ona  atakować tkanek czy komórek naszego organizmu i może być strawiona przez komórki żerne-zabójcy. Przeciwciała klasy IgG powstają na wszelki wypadek. IgG długo utrzymują się we krwi  w okresie zdrowienia czyli rekonwalescencji, kiedy już nie ma czynnej infekcji czyli zakażenia bakteryjnego. Z tego kanonu immunologii wyłamuje się borelioza - MOŻE BYĆ CZYNNA BORELIOZA WTEDY, KIEDY SA TYLKO PRZECIWCIAŁA KLASY IgG  W SUROWICY KRWI CZY NP. PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM. Podobnie jest np. w gruźlicy. Dlaczego tak jest, dokładnie nie wiadomo. Nie zawsze również obserwuje się gwałtowny, co najmniej 4-krotny wzrostu miana przeciwciał.  Innym specyficznym, wyjątkowym dla boreliozy zjawiskiem jest tzw. borelioza seronegatywna, czyli taka, w której przeciwciała nie występują w ogóle.

UWAGA-TEST ELISA A TAKŻE WESTERN-BLOT NIE WYKRYJĄ TAKIEJ POSTACI BORELIOZY, W KTÓREJ NIE DOCHODZI DO PRODUKCJI PRZECIWCIAŁ CZYLI TZW. SERONEGATYWNEJ BORELIOZY.

 UWAGA 2-nie leczę na podstawie samego dodatniego testu Elisa, bez potwierdzenia boreliozy bardziej wiarygodnym badaniem

Krótkie podsumowanie testu Elisa:

1.  poszukujemy swoistych i nieswoistych przeciwciał(reakcje krzyżowe są bardzo często);

2.  do identyfikacji przeciwciał używamy całego krętka boreliozy;

3.  test testowi nierówny - są przypadki, że w jednym teście wychodzą przeciwciała np. IgM, a w drugim nie!;

4.  zdarza się postać aktywnej boreliozy bez przeciwciał;

5.  może być aktywna borelioza zarówno wtedy, kiedy są przeciwciała IgM jak i IgG!

6.  w zasadzie nie powinno się wykonywać tego najmniej dokładnego testu! Zdaniem ILADS test ten w ogóle nie powinien być stosowany!

 


 

Test C6 Lyme

 

To test serologiczny. Charakteryzuje się wyższą niż Western-Blot czułością (może wyjść dodatnio, kiedy Western-Blot wychodzi ujemnie) i swoistością.

Test ten robi w Polsce jedynie dr med T. Wielkoszyński (www.wielkoszynski.webity.pl). Na jego stronach internetowych można przeczytać o badaniach naukowych o tym amerykańskim teście.